Krakow, w domu, ogrodek
Fot. Tomasz Wiech

Ogrodnicze zawiłości