13 miesiac fotografii, katalog
Fot. Tomasz Wiech

Jak rozwiązać konflikt?